GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ DENETMENLİK HİZMETLERİ


1- Kullanılan Tüm Ürünlerin Muayene ve Sertifikasyon Denetimi
Güneş Enerji Santrali projeniz için sahaya gelen tüm ürünleri, montajı yapılmadan önce yeterlilik belgeleri ile birlikte test ve muayenelerini yaparak denetler.

2- Tasarım Doğruluğu
Güneş Enerji Santralinizin kurulum aşamasında hazırlanan projeleri, kullanılacak ürünleri ve uygulanacak işçiliği ; lokasyon, saha durumu, tüketim ve üretim verileri gibi bilgiler ile kıyaslayarak yüksek verim - maksimum performans ile faaliyette oalcak şekilde değerlendirir. Gerekli yerlerde müdahale eder.

3- Saha – Proje Uygunluğu
Güneş Enerji Santralinizin resmi kurumlar tarafından onaylanan elektrik ve statik projelere uygun şekilde kurulumun gerçekleştirildiğini denetler.

4- Kurulu Güç ve Üretim Testleri
Güneş Enerji Santralinizin kurulumu tamamlandığında üretim verilerinin doğruluğunu, yapılan fizibilite çalışmaları ile uyumluluğunu denetler.

5- Elektrik ve Mekanik Montaj Denetimleri
Güneş Enerji Santralinizin elektrik ve mekanik montajı işlemlerinin ; performas, estetik , can ve mal güvenliği açısından gerekli teknik mevzuatlara göre uygunluğunu denetler.

6- Termografik Muayene
Güneş Enerji Santralinizin montajı tamamlanıp devreye alındıktan sonra özellikle de PV modullerde montaj esnasında herhangi bir hasar meydana gelip gelmediğini denetle