GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ

Varoluşumuzun temel yapıtaşı olan güneş, dünyada ve ülkemizde kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları arasında önem arz etmekte ve ihtiyacımız olan enerjiyi büyük ölçüde karşılayabilecek potansiyele sahip olmaktadır.

Fotovoltaik (PhotoVoltaic -PV) nedir?

Güneş enerjisini elektrik akımına dönüştürme teknolojisidir. Güneş ışınımını toplayan güneş hücrelerinden oluşan güneş panelleri ile ışınlar elektrik akımına dönüştürülür.

Avantajları

 • Temiz, çevreye ve canlılara zararsız, atık içermeyen enerjidir.
 • CO2 artışına bağlı olarak sera gazı etkisi ve küresel ısınmaya neden olmaz.
 • Yerli, yenilenebilir ve çevre dostudur.
 • Fotovoltaik sistemlerin ömürleri 25 yıl ve üstüdür.
 • Mevcut yapıların kendi elektriğini üretmesine olanak sağlar.
 • Gereken enerji her yerde, her bölgede ve her mevsimde bulunabilir.
 • İşletme ve bakım maliyetleri diğer sistemlere göre yok denecek kadar azdır.
 • Pratik, kolay ve kısa sürede kurulum imkanı mevcuttur.
 • Teknoloji, yerli ve yan sanayi ile istihdam oluşur.
 • Mevcut enerji altyapısını destekler, inşaat sektörü ile sinerji sağlar.
 • İhtiyaç duyan birey, kurum ve kuruluşlara elektrik üretimi imkanı sağlar.
 • Modülerdir, taşınabilir. İhtiyaç halinde sisteme ilaveler yapılabilir.
 • Elektriğinin üretildiği yerde tüketim imkanı sağlar.
 • Dağınık elektrik üretimi ve tüketimi sayesinde trafo merkezine yüklenilmez.
 • Son kullanıcıların yakınına kuruldukları için iletim ve dağıtım cihaz gereksinimi azalır ve yerel elektrik hizmetinin güvenilirliği artar.
 • Elektrikte kaçak ve enerji iletim kayıpları en aza indirilir.