HİDROELEKTRİK ENERJİ

Hidroelektrik Santraller (HES) akan suyun gücünü elektriğe dönüştürürler. Hidroelektrik enerji, ülkemizin en büyük yerli ve yenilenebilir enerji kaynağıdır. Hidroelektrik enerji potansiyelinin geliştirilmesi, akarsularımızın en verimli şekilde kullanılması ve mevcut santrallerin en doğru işletme politikaları ile işletilmesi sayesinde mümkündür. Hidroelektrik potansiyelinin en verimli şekilde değerlendirilmesi, su kaynaklarının doğru planlanması ve doğru santral projeleri geliştirilmesi, şüphesiz ki ülke ekonomisine oldukça büyük katkılar sağlayacaktır.

Avantajları

 • Yerli, yenilenebilir ve çevre dostu kaynak olan sudan enerji sağlanmaktadır.
 • Enerji üretiminde kullanılmasının yanı sıra tarımsal sulama ve içme suyu olarak da kullanılmaktadır.
 • Ayrıca verimi %90’ı bulan bu sistemlerin ömrü oldukça uzun, yatırımın geri ödeme süresi kısa (5-10 yıl) ve işletme giderleri düşüktür.
 • Sel ve su baskınlarını önleyerek can ve mal kayıplarını engeller. Dahası barajlar, taşkınla gelen fazla suları göl alanında depolayarak suyun yetersiz olduğu zamanlarda kullanma imkanı verir.
 • Sera gazı emisyonu yaratmazlar.
 • İnşaatları yerli imkanlarla yapılabilir.
 • Teknik ömürleri uzun ve yakıt giderleri yoktur.
 • İşletme bakım giderleri düşüktür.
 • İstihdam imkanı yaratırlar.
 • Kırsal kesimlerde ekonomik ve sosyal yapıyı canlandırırlar.
 • HES’ler, enerjide dışa bağımlı olan ülkemizin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını gidermektedir.