UYGULAMALAR

Arazi Tipi Güneş Enerjisi Santralleri Güneş tarlaları olarak adlandırılan, büyük ölçekli güneş enerjisi santrallerinde 1 MW elektrik üretimi için yaklaşık 20.000 m2 araziye ihtiyaç duyulmaktadır. Arazi Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar - Arazi eğimi (eğim; yağışın 640 mm’nin altında olduğu yerlerde %8’den, 640 mm veya üzerinde olduğu yerlerde ise %12’den fazla olmalıdır.) - Toprak derinliği ( toprak derinliği 50 cm’den az olmalıdır.) - Arazinin doğusunda, güneyinde ve batısında güneşi engelleyecek tarzda yükseltilerin, yapıların, ağaçların olmamasına dikkat edilmelidir. - Güneye eğimli veya düz ve engebesiz olmalıdır. - Zemini kaya veya balçık yoğunluklu olmamalıdır. - Bölgenin güneş enerji potansiyeli uygun olmalıdır. - Sel, çığ, taşkın gibi doğal afetlerden etkilenmeyecek bir bölgede bulunmalıdır. - Uygun bir dağıtım hattına veya merkezine yakın olmalıdır. - Mevzi imarının yapılabilmesi için kadastro yolu olmalıdır. - Araziye ulaşım kolay olmalıdır. - Arazi yakınlarında özellikle tozlanmaya sebep olacak yapılar olmamalıdır. - Panel temizliği için ihtiyaç duyulacak kadar suyun rahatlıkla temin edilebilecek yerde olması tercih edilmelidir. Çatı Tipi Güneş Enerji Santralleri

Sanayi ve Ticarethane Çatıları Sanayi ve ticarethane işletmelerinde enerji birim fiyatlarının yüksek oluşu ve enerji maliyetlerinin sürekli artışı işletme maliyetlerinde dezavantaj oluşturmaktadır. Bu gibi işletmelerde güneş enerjisinden kendi elektriğini üreterek işletmenin enerji ihtiyacı karşılanabilir ve uzun vadede oluşacak enerji zamlarından etkilenmeden işletme giderleri düşürülebilmektedir. İşletmelerin mevcut kullanılabilir çatıları üzerinde şebekeye bağlı olarak kurulacak Çatı GES’ler ile tüketilmeyen enerji miktarı şebeke işletmecisi şirkete mevcut tarife birim fiyatı üzerinden satılabilmektedir. Bu sayede işletmede tüketimin az olduğu dönemlerde üretilen enerjiden gelir elde etme imkanı doğmaktadır. Çatı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar - Çatı uygun eğimli olmalıdır. - Çatı sağlam (statik ve dinamik yüke mukavemetli) olmalıdır. - Çatının etrafında gölgeye neden olacak, güneşi engelleyecek unsurlar bulunmamalıdır. - Çatının güney cephelerinin kullanılması öncelikle tercih edilmelidir. - Çatının etrafında toz emisyonuna neden olan tesisler olmamasına dikkat edilmelidir.

Konut Çatıları Günlük hayatımızın vazgeçilmez unsuru olan enerji, şüphesiz ki ev ekonomimiz içerisinde de büyük paydaya sahip olmaktadır. Teknolojik ürünlerin hayatımızda giderek daha fazla yer alması ve sürekli artan enerji birim fiyatları konutlarda enerji giderlerinin daha fazla artmasına yol açmaktadır. Konut çatıları üzerinde kurulacak Güneş Enerjisi Santralleri ile ihtiyaç duyduğumuz enerji üretilebilmekte ve tüketim fazlası enerji bağlı olunan dağıtım şirketine satılabilmektedir. Bu sistemler, tasarruf sağlamasının yanı sıra size çevre dostu bir görünüm kazandırmaktadır.

Tarım, Hayvancılık Tesisleri ve Soğuk Hava Deposu Çatıları Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santrallerinin bir diğer yaygın kullanım alanı ise besihaneler, tarımsal üretim tesisleri ve soğuk hava depolarıdır. Bu işletmelerde ısıtma, soğutma, süt sağımı, meyve sebze işleme, pamuk işleme gibi işlemler esnasında yoğun enerji sarfiyatı olmakta; enerji kalemi bu işletmelerin maliyetlerinde yüksek paydaya sahip olmaktadır. Tarım ve hayvancılık işletmeleri çatılarında kurulan güneş enerjisi santralleri ile işletmenin enerji ihtiyacı karşılanabilir ve uzun vadede oluşacak enerji zamlarından etkilenmeden işletme giderleri düşürülebilmektedir. İşletmelerin mevcut kullanılabilir çatıları üzerinde şebekeye bağlı olarak kurulacak Çatı GES’ler ile tüketilmeyen enerji miktarı şebeke işletmecisi şirkete mevcut tarife birim fiyatı üzerinden satılabilmektedir. Bu sayede işletmede tüketimin az olduğu dönemlerde üretilen enerjiden gelir elde etme imkanı doğmaktadır. Tarım ve hayvancılık faaliyeti gösteren tesislerde gerçekleştirilecek enerji yatırımları için Tarım Bakanlığı ve TKDK tarafından açılan IPARD projeleri gibi desteklere başvurularak alınacak hibeler ile yatırımların geri dönüş süresi kısalmakta ve temiz enerji kullanımı ile gerek çevresel gerekse ekonomik anlamda yatırımcıya ve ülkemize büyük katkılar sağlanmaktadır.

Güneş Enerjili Sulama Sistemleri Tarımsal faaliyetlerde su her şeydir. Ürünü besleyen suyu pompa ile çıkarmak ve tarlayı sulamak ise oldukça büyük enerji maliyeti yaratmaktadır. Çiftçi, ürününü sulamak için gerekli enerjiyi sağlamak adına elektrik şebekesi kurulumuna yüklü paralar harcamakta ve sonrasında ise yüksek elektrik faturaları ödemektedir; ya da bunun yerine fosil yakıt kullanarak jeneratör çalıştırmakta ve maliyetlerini sürekli olarak arttırmaktadır. Tarım sulama için Güneş Enerjisi Sistemleri, elektrik şebekesinin olmadığı veya şebekeye uzak bölgelerde, sulama ve kullanma suyu çıkarma amaçlı pompa çalıştırmasına ihtiyaç duyduğu anlarda oldukça önem kazanmaktadır. Çiftçi, güneş panelleri ile ürettiği elektrik sayesinde pompayı çalıştıracak ve ihtiyaç duyduğu suyu hiçbir ücret ödemeden çıkartabilecektir. Tarımsal Sulamada Güneş Enerjisi kullanımı, çiftçiler için özel hazırlanan sıfır faizli krediler, hibe destekleri ve teşvikler ile çiftçilerimize oldukça cazip bir fırsat yaratmaktadır. Güneş Enerjili Sulama Sistemlerinin Faydaları - Şebekeden bağımsız çalışırlar. - İşletme ve bakım maliyetleri azdır. - Elektriksel kayıpları oldukça düşüktür. - Sistem kurulumu için abonelik başvurusunda bulunulmaz. - Uzun ömürlüdür. - Montajı kolay ve pratiktir. - Çevre dostudur. - Sistemin kurulumu için tarımsal kredi desteklerinden faydalanılabilir. - Yaz ve kış aylarında çalışacak sistemler için güneş panelleri rüzgar türbinleri ile desteklenebilir.

Hibrid Enerji Sistemleri Fotovoltaik güneş panelleri ve rüzgar türbinlerinin birlikte kullanıldığı sistemlerdir. Güneş panellerinin ve küçük rüzgar türbinlerinin verimli çalışma saatleri mevsimsel olarak değişmektedir. Güneş ışınlarının en kuvvetli ve parlak olduğu yaz dönemlerinde rüzgar hızı düşük, güneşin daha az var olduğu kış aylarında ise rüzgar hızı daha yüksektir. Hibrid sistemlerde üretim, güneşin yetersiz kaldığı durumlarda rüzgar, rüzgarın yetersiz kaldığı durumlarda güneş tarafından sağlanarak enerji üretiminin devamlılığı sağlanır. Elektrik şebekesinin olmadığı veya şebekeden elektrik almak istemediğimiz özellikle dağ evleri, tarımsal alanlar, bahçe evleri ve hobi bahçeleri gibi iş ve yaşam alanlarımızın elektrik ihtiyacını kesintisiz ve ücretsiz sağlamak için ideal sistemlerdir.

Uyarı ve Aydınlatma Sistemleri Şebekeden uzak veya şebekenin olmadığı alanlarda kurulan uyarı levhaları, sokak lambaları, totemler gibi aydınlatma sistemlerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için güneş enerjisinden yararlanılmaktadır.