Hakkımızda


Hakkımızda
İnerji Mühendislik, inşaat ve enerji sektörlerinde taahhütlü yapım işleri, mühendislik, proje, danışmanlık ve müşavirlik faaliyetlerini, her kişi ve kurumun ihtiyaçlarını yüksek kalite standartlarında karşılama doğrultusunda çalışmayı ilke edinmiştir. Şirketimiz tüm çalışmalarında, mühendislik ve fen ilkeleri doğrultusunda, bugünden geleceğe sürdürülebilir bir dünya için temeller atmaktadır.

Misyonumuz
Her kişi ve kurumun ihtiyaç duyduğu yapıyı kalite ve güven odaklı inşa etmek, her yapıya ekonomik ve çevre dostu enerji kaynakları ile enerji çözümleri sunmak.

Vizyonumuz
Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde ulusal ve uluslararası projelerde söz sahibi olmak.

Enerji
Sanayileşmenin alt yapısı ve günlük hayatın vazgeçilmez bir unsuru olan enerji, ulusal ve uluslararası gündemde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Dünyadaki nüfus artışı, sanayileşme ve bilimsel faaliyetlerin gelişmesi ile birlikte geliştirilen teknolojiler sonucunda enerjiye olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Çevre, su ve gıda kadar önemli, toplumların vazgeçilmez unsuru olan enerji gereksinimi hala büyük oranda fosil kaynaklardan karşılanmaktadır. Bu kaynakların içinde en fazla önem arz eden petrol ve doğalgaz, dünyada siyasal ve politik krizlerin başlıca sebepleri arasında olmuş, bu krizlerle birlikte yaşanan fiyat artışları özellikle Türkiye gibi enerjide dışa bağlı ülkelerin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu sebepledir ki, ülkemizin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak hem de temiz ve çevre dostu enerji kaynakları ile enerji ihtiyaçlarımızı karşılamak şirketimizin faaliyetleri arasında önem arz etmektedir.

Yenilenebilir Enerji
Yenilenebilir enerji, tamamen doğal kaynaklardan oluşan ve doğa tarafından sürekli olarak takviye edilebilen enerjiye denir. Başlıca hidroelektrik enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle ve biyogaz enerjisi ve olarak sıralanabilir. Bu kaynakların ortak özelliği, yerli ve yenilebilir olmaları ile hem ekonomik hem de çevresel boyutta fayda sağlayarak sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamalarıdır.

Enerji kaynaklarının tükenebilir oluşu, dışa bağımlılığın varlığı, maliyetli oluşu ve çevresel etkiler nedeniyle; ülkeler için güvenli, yeterli miktarda, ucuz ve temiz enerji üretmek, ekonomik ve sosyal hayatın temel problemleri arasında yerini almaktadır. Ekonomik ve çevre dostu olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, sürdürülebilir bir dünya için vazgeçilmezdir.